Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

حراج جزوه های قدیمی انجمن

 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر در نظر دارد جزوه های قدیمی موجود را با حراجی استثنایی در اختیار دانشجویان رشته کامپیوتر قرار دهد . 

 جزوه های فعلی موجود در انجمن :

جزوه هوش مصنوعی استاد منشی 

جزوه برنامه سازی پیشرفته استاد منشی 

جهت خرید و با کسب اطلاعات بیشتر به اتاق انجمن علمی مهندسی کامپیوتر مراجعه نمایید . 

کتب و جزوات