Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

کنترل اینترنتی مغز

پژوهشگران برای نخستین بار موفق به اتصال دو مغز از طریق اینترنت شدند.

  پژوهشگران دانشگاه واشنگتن برای اولین بار با اتصال مستقیم مغز به مغز انسانها موفق به ارسال یک سیگنال مغزی از طریق اینترنت به مغز فرد دیگری در فاصله چند صد متری شدند که فرد با دریافت سیگنال دست خود را تکان داد.

  به گفته پژوهشگران هر دو فرد کلاهی به سر داشته که دارای یک سیم پیچ تحریک مغناطیسی است که می تواند مغز را خوانده و تحریک کند.

پژوهشگران آمریکایی در این آزمایش با ارسال سیگنال فرد را مجبور کرده تا انگشت اشاره راست را بر دکمه آتش بازی رایانه ای فشار آورد که با موفقیت این کار صورت گرفت.

  دانشمندان استفاده از انسفالوگراف یا EEG جهت ضبط فعالیت های مغزی به کار گرفته بودند و سپس با رانش الکترومغناطیسی مغز را تحریک نمودند.

  سالهاست دانشمندان بر روی این سیستم جهت دست یابی کنترل اینترنتی مغز کار کرده و پیشرفت  این روش امکان را به انسان می دهد تا بدون فعالیت مکانیکی اقدام به استفاده از تلفن های هوشمند و رایانه کند.

  نیکولیس مسئول تیم تحقیق می گوید سالها پیش اقدام به ارتباط مغز موشها نمودیم و اکنون با انجام همان کار بر روی انسان نشان دادیم ارتباط ذهنی  به وسیله خطوط ارتباطی امکانپذیر می باشد.

 محققان معتقداند پیشرفت این روش تحول یا انقلابی را پیش روی دانش بشری در ارتباط و اطلاعات منجر خواهد شد که هر روز باید منتظر چنین روزی باشیم.

 

 

 

کتب و جزوات