Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Internet Map

برای مشاهده سطح پراکندگی وب سایت ها در سراسر دنیا و میزان استفاده افراد از آن ها می توانید به سایت Internet Map بروید. در این سایت کشورهای گوناگون در قالب دایره های رنگی ترسیم شده اند که هر رنگ نشان دهنده یک کشور می باشد. با انتخاب هر کدام از دایره ها , اطلاعات جالبی در اختیارتان گذاشته می شود. اعداد و ارقام هر وب سایت از سایت Alexa گرفته شده است که شامل 350 هزار وب سایت  از 196 کشور دنیا می باشد.

 

 

تصویری از  این وب سایت  ... 

 


 

 

 

 

 

کتب و جزوات