Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

كارگاه هاي تخصصي داده كاوي

كارگاه هاي تخصصي داده كاوي توسط انجمن كامپيوتر برگزار مي شوند:
چرا باید در این كارگاه ها شرکت کنیم ؟

برای اولین بار داده‌کاوی با مثال‌های عملی تدریس خواهد شد.
برای اولین بار در کشور نرم افزار داده‌کاوی Clementine 12 همراه با مثال‌های عملی تدریس خواهد شد.
سر فصل‌های مطرح شده در این دوره بر طبق سرفصل‌های درس داده‌کاوی دانشگاه‌های برتر دنیا می‌باشد.
هزینه شرکت در این کارگاه‌ها مناسب‌تر از هزینه دوره‌های مشابه برگزار شده در کشور می باشد.
مقایسه این مجموعه کارگاه‌های داده‌کاوی با دوره‌‌های مشابه برگزار شده در کشور گوياي مفيد بودن آن خواهد بود.

کتب و جزوات