Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

رتبه بندی زبان های برنامه نویسی توسط TIOBE-November 2013

فهرست جامعه ی برنامه نویسی تیوب تنها شاخص محبوبیت زبان های برنامه نویسی است نه چیز دیگری. این فهرست در هر ماه یکبار آپدیت می شود و رتبه بندی بر مبنای کار مهندسان ماهر سراسر جهان ، دوره های آموزشی برگزار شده و فروش زبان ها می باشد. و حتی موتورهای جستجوگر نظیر گوگل ، یاهو ،آمازون و تالارهای یوتیوب، فیس بوک، نت لاگ و .. برای محاسبه ی رتبه بندی استفاده شده اند. توجه کنید که این لیست در مورد بهترین زبان ها یا درجه بندی براساس بیشترین سطر کدی که برای آن ها نوشته شده است، نمی باشد .

در این لیست همه چیز به راحتی قابل فهم است:

ستون اول : موقعیت زبان در سپتامبر 2013

ستون دوم : موقعیت زبان در سپتامبر 2012

ستون سوم : تغییرات موقعیت (صعود یا نزول)

ستون چهارم : نام زبان

ستون پنجم : سهم درصدی زبان

ستون ششم : تغییرات سهم

ستون هفتم : وضعیت برآیند شده

 

روند دراز مدت زبان ها


روند دراز مدتی از ۱۰ زبان برتر توسط نمودار زیر مشهود می شود.

محور عمودی نمودار سهم درصدی از بازدید ها و محور افقی سال مبنا قرار داده شده را نمایش می دهد.

 

 

دیگر زبان ها (زبان های رده دوم رتبه بندی)

 

لیست تعداد ۳۰ زبان دیگر هم در پایین مشاهده میشود ، این لیست ممکن از به دلیل جا گذاشتن زباه هایی معتبر نباشد.

 

و اما ۵۰ زبان دیگر

لیست ۵۰ زبان دیگر در پایین که ارزش درصدی آنها به هم نزدیک است .

(Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, ABC, ActionScript, Algol, Alice, APL, ATLAS, Automator, Awk, bc, BlitzMax, CFML, cg, CL (OS/400), Clean, Clojure, cT, Dart, Eiffel, Emacs Lisp, Euphoria, Forth, GNU Octave, Icon, Inform, Informix-4GL, Io, J, J#, LabVIEW, Max/MSP, Modula-2, Modula-3, Moto, MS-DOS batch, NATURAL, Object Rexx, OCaml, OpenCL, OpenEdge ABL, PILOT, Pure Data, Q, S, S-PLUS, Smalltalk, Standard ML, VHDL, Z shell

 

 

روند یا شاید تاریخچه ی سالانه

 

موقعیت ۱۰ زبان برتر اعلام شده را در سالهای قبل را می توان به راحتی در جدول زیر پیدا کرد .

 

 

سابقه بسیار طولانی

جایگاه 10 زبان برتر را در 5، 15 و 25 سال گذشته را در جدول زیر مشاهده می کنید.


 

 

سرانی از نوع زبان برنامه نویسی

این فهرست ، لیستی از انواع طبقه بندی زبان های برنامه نویسی است. نکته قابل توجه این است که زبان های برنامه نویسی شی گرا همیشه در رتبه اول هستند.

 

 

 

 

http://www.tiobe.com

 

 

 

کتب و جزوات